Khi chuyện sao kê tiền từ thiện của nghệ sĩ Việt trở thành "trào lưu"

Khi chuyện sao kê tiền từ thiện của nghệ sĩ Việt trở thành "trào lưu"
09/09/2021
Loạt nghệ sĩ Việt bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Ảnh: CTCC.
 
Loạt nghệ sĩ Việt bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Ảnh: CTCC.