Thượng nghị sĩ bang AZ Wendy Rogers: “Cuộc kiểm toán sắp tới các bạn, tôi hứa với các bạn… Điều này là có thật. Giữ vững niềm tin."

Thượng nghị sĩ bang AZ Wendy Rogers: “Cuộc kiểm toán sắp tới các bạn, tôi hứa với các bạn… Điều này là có thật. Giữ vững niềm tin."
09/12/2021
 

Thượng nghị sĩ bang Arizona Wendy Rogers đã chia sẻ một thông điệp đảm bảo với Quốc gia rằng báo cáo kiểm toán Arizona sẽ được đưa ra.
Báo cáo kiểm toán đã bị trì hoãn suốt thời gian qua bởi kẻ thù của cuộc kiểm toán. Hiện các thành viên của nhóm vẫn đang hồi phục sau COVID-19.
Một khi tất cả các thành viên trong nhóm đều khỏe mạnh và có thể tập trung vào nhiệm vụ, họ sẽ hoàn thành báo cáo và nó sẽ được trình bày trước công chúng. Chúng tôi cũng có thể mong đợi báo cáo phân tích chữ ký sẽ được phát hành cùng lúc. Phát ngôn viên Kiểm toán Randy Pullen nói rằng việc phân tích chữ ký sẽ được hoàn thành vào thứ Ba.

Thượng nghị sĩ bang Arizona Wendy Rogers đã giữ cho những người ủng hộ chiến đấu bằng các thông điệp của cô ấy trên Twitter và chuyến lưu diễn toàn quốc của cô ấy.

Tôi hứa với các bạn sẽ có cuộc kiểm toán. Tôi nhận được rất nhiều bình luận hỏi và mọi người nghĩ rằng tôi có thể tăng tốc nhưng tôi không thể tăng tốc được. Nó là một quá trình và nó đang đến. Ngoài ra - thông tin khác sắp ra mắt tôi không thể tiết lộ. Chỉ cần biết rằng tất cả sẽ xảy ra và điều này là có thật. Giữ vững niềm tin. Hãy chắc chắn rằng tiểu bang của BẠN đang thực hiện kiểm toán vì khi kiểm toán của chúng tôi thực hiện, các bước tiếp theo là thực hiện việc này ở các tiểu bang khác. Bắt đầu thúc đẩy điều đó ngay bây giờ. - Wendy
 
 
Sự trì hoãn kéo dài nhiều tháng này là do Hạt Maricopa, các Thượng nghị sĩ của Tiểu bang RINO và Đảng Dân chủ gây ra. Đảng Dân chủ và Quận đã cố gắng ngăn chặn quá trình này từng bước.

Trong nhiều tháng nay, Quận Maricopa đã từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp và có thể thi hành đối với thiết bị bầu cử. Vào tháng Hai, Thượng nghị sĩ bang RINO Paul Boyer đã giết một nghị quyết để giữ họ khinh thường vì không tuân thủ.
 
Cuối cùng, Bộ trưởng Tư pháp Arizona Mark Brnovich đã can thiệp và thực thi trát đòi hầu tòa, cho Quận 30 ngày để tuân thủ hoặc mất tài trợ. Trong khi những người yêu nước chờ đợi báo cáo kiểm toán của Arizona, họ cần phải hành động ở tiểu bang của họ và đấu tranh để được kiểm tra pháp y đầy đủ.

Báo cáo này dự kiến ​​sẽ gây chấn động thế giới và tiếp thêm sức mạnh cho Chuyến tàu kiểm toán vận tải trên khắp nước Mỹ.