Rosneft rút khỏi các dự án tại Việt Nam

Rosneft rút khỏi các dự án tại Việt Nam
09/12/2021

MATXCƠVA (Sputnik) - "Rosneft" rút khỏi các dự án ở Việt Nam ở Biển Đông, "Zarubezhneft" đang làm thủ tục đăng ký lại theo tên mình, căn cứ các tài liệu của công ty trên trang web mua sắm công.

Công ty con của Zarubezhneft chuẩn bị mua lại tài sản của Rosneft tại Việt Nam

 

Đồng thời, ZN-Razvitie (một cơ cấu của Zarubezhneft) công bố việc mua lại tài sản của Rosneft tại Việt Nam - Rosneft Vietnam BV và Rosneft Vietnam Pipelines BV - như một phần của dự án PSA (Thỏa thuận phân chia sản phẩm) ở Việt Nam. Thương vụ được thực hiện giữa ZN-Razvitie và nhà cung cấp duy nhất dịch vụ pháp lý hỗ trợ giao dịch. Theo các tài liệu mua sắm, các dịch vụ hỗ trợ giao dịch sẽ phải được cung cấp trước cuối tháng Sáu năm 2021.

 

Rosneft tại Việt Nam tham gia vào dự án thăm dò và sản xuất khí và ngưng tụ tại Lô 06.1. Đơn vị vận hành dự án là Rosneft Vietnam B.V. với 35% cổ phần, còn lại là ONGC - 45% và PVN - 20%. Rosneft cũng tham gia vào dự án đường ống ngoài khơi Nam Côn Sơn, vận chuyển khí và khí ngưng tụ từ thềm lục địa trong bể Nam Côn Sơn đến cơ sở xử lý khí và khí ngưng tụ trên bờ. Các bên tham gia dự án là Rosneft Vietnam Pipelines B.V. - 32,7%, Perenco - 16,3%, PVN - 51%.

Zarubezhneft là công ty Holdings hợp nhất hơn 20 công ty liên doanh và công ty con trong các phân khúc khác nhau của hoạt động kinh doanh dầu khí. Cổ đông duy nhất là Liên bang Nga do Cơ quan Quản lý Tài sản Liên bang đại diện.