Phê bình của giáo sư Nguyễn Đăng Trình về tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị

Phê bình của giáo sư Nguyễn Đăng Trình về tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị
09/20/2021
Trường Bộ Binh Thủ Đức đào tạo lúc nào mà cho ra trường "SĨ QUAN AlPHA NHÍ" thế này ? nhí hơn cả Thiếu Sinh Quân ra trường vội vã trong ngày đen tối nhất của lịch sử nước nhà 30-4-1975 . Hình ảnh khôi hài hóa này nghiễm nhiên tự động bôi đen lịch sử của Trường Bộ Binh Thủ Đức/VNCH với châm ngôn "Cư An Tư Nguy" do Chỉ Huy Trưởng Trường BB Thủ Đức Đại Tá Lam Sơn Phan Đình Thứ đặt cho.
            Inline image
 
Trong khi đó, phía CS cũng đã có những tên "tổ trưởng đặc công nhí" ăn bã chính ủy để phá hoại an bình làng xóm ! (không được cư an tư nguy)
              Inline image
 
Thật đáng buồn cho cuộc chiến, đã vì nhu cầu chiến tranh mà cố gắng "nặn" cho ra những "tay súng bóp bình sữa" thay vì bóp cò súng !
 
Nguyễn Đăng Trình