Gần 400 ngàn hồ sơ đăng ký cử tri tại Arizona vừa kiểm tra không phù hợp với hồ sơ an sinh xã hội tại Arizona

Gần 400 ngàn hồ sơ đăng ký cử tri tại Arizona vừa kiểm tra không phù hợp với hồ sơ an sinh xã hội tại Arizona
09/22/2021

 https://rsbnetwork.com/news/nearly-400000-voter-identities-processed-in-arizona-have-no-match-with-social-security-administration/

Một báo cáo gây sốc từ Arizona vào tuần trước tiết lộ rằng hàng trăm nghìn đăng ký cử tri mới không khớp trong cơ sở dữ liệu của Cơ quan An sinh Xã hội.

Theo Gateway Pundit, sau khi tiểu bang kiểm tra chéo hơn 673.000 hồ sơ của người nộp đơn cử tri với Cơ quan An sinh Xã hội gần đây, họ phát hiện ra rằng 393.017, hay 58%, thông tin đăng nhập không có hồ sơ khớp với SSA, theo Gateway Pundit.

                                                                                     Hình cung câp bởi Gateway Pundit

Thông thường, bang Arizona so sánh khoảng 2.000 đơn đăng ký nhận dạng cử tri mới với SSA mỗi tháng - nghĩa là cho đến tháng 7 năm 2021, con số đó đã tăng lên hơn 70.000 đơn mỗi tuần. Xu hướng giảm trở lại xuống vài trăm vào ngày 10 tháng 9, theo cơ sở báo cáo.

Quá trình xử lý hàng tuần của Arizona được báo cáo bao gồm một trong những tỷ lệ phần trăm không trùng khớp cao nhất trong cả nước so với các tiểu bang khác, đáng kinh ngạc khoảng 50 đến 65 phần trăm, trong đó tỷ lệ trung bình trên toàn bộ phần còn lại của đất nước nằm ở mức thấp từ 15 đến 25 phần trăm.

Tiết lộ gây sốc này được đưa ra khi tổng hợp của 269.493 phiếu bầu "bị mất" và "phiếu bầu" được phát hiện chỉ trong Hạt Maricopa, những bất thường có thể có khả năng thay đổi kết quả bầu cử ở Arizona. Dự kiến sẽ phát hành đầy đủ các kết quả kiểm toán báo cáo bầu cử Arizona vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 9.

Đặt ra câu hỏi về việc ai chính xác sẽ nộp đơn để trở thành cử tri ở Arizona và bao nhiêu cái tên không có hồ sơ SSA có thể đã vượt qua các vết nứt trong những năm trước, báo cáo có thể truyền cảm hứng thậm chí còn thấp hơn niềm tin ở những người Arizona lo ngại về tính toàn vẹn của bầu cử.