VỀ VỤ VIỆC BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM ĐỐI VỚI ÔNG VÕ HOÀNG YÊN: QUY TRÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ TIẾP THEO SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM!

VỀ VỤ VIỆC BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM ĐỐI VỚI ÔNG VÕ HOÀNG YÊN: QUY TRÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ TIẾP THEO SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM!
09/24/2021
 
Trước đây, do đã hết thời hạn Luật cho phép để tiến hành xác minh, giải quyết Đơn tố giác tội phạm (Tối đa không quá 04 tháng) - Nhưng vì chưa có kết quả giám định - Nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã phải tạm đình chỉ giải quyết vụ việc và chờ đến khi có kết quả giám định!
 
Đến nay, đã có kết quả giám định nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định phục hồi giải quyết Đơn tố giác tội phạm. Theo đó - Nếu không có bất kỳ tình tiết nào phát sinh cần phải giám định, tương trợ tư pháp... (Nghĩa rằng không còn lý do gì để tạm đình chỉ thêm 1 lần nào nữa) - Thì trong vòng 30 ngày (Và chỉ 30 ngày nữa mà thôi), Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ buộc phải ra 1 trong 2 quyết định:
 
1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra - Nếu xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự: Tức là xác định việc tố giác có cơ sở. Đây là hành vi pháp lý được xem như là khởi đầu cho một quy trình tố tụng của Vụ án hình sự bao gồm khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử.
 
2. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự - Nếu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm hình sự: Tức là xác định việc tố giác không có căn cứ.
 
Vì vậy, Bà con nào quan tâm đến vụ việc, cần phải đợi thêm 30 ngày để biết Vụ việc này có dấu hiệu hình sự hay không, tức là Vụ án hình sự có được khởi tố hay không. Ngoài ra cũng lưu ý đến Bà con: Quyết định phục hồi nêu trên là Quyết định phục hồi giải quyết Đơn tố giác về tội phạm - Mà không phải là Quyết định phục hồi điều tra như một số Bạn nhầm tưởng, vì Vụ án chưa được khởi tố nên chưa bước vào giai đoạn điều tra. Hiện tại vẫn chỉ mới đang ở giai đoạn xác minh ban đầu, vòng sơ loại mà thôi. Những vấn đề pháp lý khác liên quan đến vụ việc, Tác giả đã trình bày ở những Bài viết trước, nên xin phép không nhắc lại ở đây, Bà con có thể tìm đọc lại trên Trang Fanpage này.
 
Viết tại Sài Gòn, ngày 24/09/2021 
Luật sư: Đặng Bá Kỹ!