Ngôn ngữ đầy chất "văn hóa" trí thức HDH

Ngôn ngữ đầy chất "văn hóa" trí thức HDH
09/27/2021

KBCHNTV - Nhiều bạn đọc hỏi thăm về "văn hóa" trí thức của luật sư HDH. Tòa soạn xin đăng bài viết năm 2018 LS HDH đã có bài viết với ngôn ngữ của con người vô giáo dục (Nhất là bài thơ sau cùng)

From: Al Hoang hoangduyhung77584 [chinhnghia] <chinhnghia>
To: Chinh Nghia <chinhnghia>; doanh nguyen <doanh>
Cc: Sanh Văn Lê <sanhvanlephaobinh>
Sent: Thu, Feb 14, 2019 6:13 pm

Subject: [ChinhNghia] Đĩ Thơ NMH và tổ chức của Chánh Bịp

Kính thưa quý vị:

Bọn này chỉ thích đội hàng liếm L…. thơ đĩ ca tụng Hồ với lý do "hoàn cảnh."

Bọn chúng giống "con chó sống" Lão Móc lấy lý do "vì hoàn cảnh" nên tự nguyện ca tụng Đảng ca tụng Hồ, nhưng khi ra ngoài thì vác mõm sủa hăng nhất đánh phá bất kỳ ai khác quan điểm với hắn với chiêu chụp mũ và gán ghép từ ngữ "bưng bô" hay "tay sai." Nay có tên gọi là hồi chánh viên gì đó lưu manh lươn lẹo đủ thứ Hữu Nguyên Nguyễn Hữu Chí, cũng theo để mà đội háng liếm L… loại đĩ thơ này như những thằng già mất nết Trần Doãn Thường mà nhiều người khinh tởm.

Huỳnh bá Phụng là tên cúc cung theo phò chú phỉnh Nguyễn Hữu Chánh. …

Có người nói với tôi Chánh bịp nay dùng cái L… của đĩ thơ mê hoặc mấy tay già mát nết,tôi không biết. Người ta lại nói Huỳnh Bá Phụng chiêu nạp đươc tên hồi chánh viên lươn lẹo Hữu Nguyên vì tưởng rằng cái L.. thủm của đĩ thơ. Do vậy, ai mà khinh bỉ cái L… này thì họ lồng lộn lên.

Để lúc nào tôi sẽ viết thêm cái gian manh giả vờ dùng danh tánh tổ hợp luật sư của Hữu Nguyên cho bà con hiẻu rõ não trạng vong nô của hắn. Bây giờ bàn chuyện cái L.. của đĩ thơ và Con Chó Sống cùng chiêu thức của tổ chức Chánh Bịp.

Đĩ thơ đã từng lý luận “vì hoàn cảnh” thấy chồng đi tù cải tạo nên phải bỏ chồng dâng ngay cái L… cho cán Cộng chơi và đĩ thơ làm nhiều bài thơ ca tụng ông Hồ và Đảng. Người ta nói bọn già dịch tự nhận là chống-Cộng-mà-chẳng-có-biết-gì-hết như Trần Doãn Thường và đồng bọn cũng muốn có ngày được đĩ thơ dâng cái L… một lần như đã từng dâng cho cán Cộng khi chồng phải đau đớn ở tù cải tạo. Đây là mẫu người mà bọn chúng như Huỳnh B á Phụng – chú phỉnh Nguyễn Hữu Chánh – Đảng Cắt Cầu Chì – Ngô Ngọc Hiếu muốn suy tôn. Chúng suy tôn đội háng liếm L… đĩ thơ thì mặc bọn chúng, nhưng lại dùng mấy bài vè chửi Cộng để che lấp cái tâm địa đĩ thơ rồi chửi bới lăng nhục những người khác chính kiến, nhất là bịa chuyện chụp mũ tôi thì tôi táng vào mõm chúng, từ trên xuống dưới. Người ta nói với tôi Chánh Bịp đang ngứa ngáy lắm, xúi đàng sau. Tôi chưa có đủ bằng chứng. Kêu tên Chánh Bịp công khai đấu hiệp hai với tôi đi, qua mạng internet. Tôi mà tìm thấy có sự liên đới nào giữa Hữu Nguyễn với Huỳnh Bá Phụng và Chánh Bịp thì …. có game.

Nại cớ hoàn cảnh viết thơ,

Thà làm chó sống nhuốc nhơ một đời,

Sư tử anh dũng xa vời,

Bẻ cong ngòi bút phịa lời bốc tâng.

Đĩ thơ cũng vậy bỏ chồng,

Chồng đang cải tạo dâng L.. cho Kia.

Nay qua hải ngoại tía lia,

Rêu rao chửi đổng ăn thua cái gì?

Ấy thế già dịch cả si,

Thấy L.. phanh ra mù tì nghĩ suy,

Đội ngay cái háng, chí nguy.

Chụp mũ đánh phá bất kỳ quấy sai.

Bọn bây cứ việc hít khai,

Đội háng Liếm L.. cho thỏa cái Dâm.

Nhưng đánh phá Tâm và Tầm.

Tôi “đục” phù mõ chết bầm chúng bây./.

Houston ngày 14/2/2018

HDH