Số tiền gây quỹ xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị đang ở đâu?

Số tiền gây quỹ xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị đang ở đâu?
09/30/2021
On Tue, Sep 28, 2021 at 6:28 PM Diego Nguyen <diegonguyen@yahoo.com> wrote:
 
Tổng số tiền thâu cho Tượng Đài: được trưởng ban gây quỹ Alan Vo Ford công bố cho truyền thông ngày 18/9/2021 là: 287.000 USD.
 
Vì Tượng Đài đã được bàn giao choGiao Chỉ ĐT Vũ Văn Lộc ngày 18-9-2021.Chtch UB/XD/Tượng Đài Trn Thái Văn Thủ quỹ Nguyễn Quốc Lân phải công khai chi tiêu cho công chúng biết. 
 
---------------
Số Tiền quyên góp do UB Xây Dựng TĐ/TC Cổ Thành Quảng Tri
 
              Tổng thu được là:    287.000 USD        
 Chi phí làm Tượng Đài là:    60.000 USD
                            Còn lại là:  227.000 USD
 
Hỏi Nguyễn Quốc Lân là thủ qũy  của UB Xây Dựng TĐ/TC Cổ Thành Quảng Tri: Số tiền còn lại    227.000 USD ...hiện nay...
- Ai quản lý ???? 
- Có bàn giao tiền cho Giao Chỉ ĐT. Vũ Văn Lộc không??? 
- Giao bao nhiêu??? 
- Còn lại bao nhiêu???
 
Tượng Đài đã công khai ký kết văn bản bàn giao cho Đại Tá Giao Chỉ Vũ Văn Lộc trên lễ đài trước hàng trăm người tham dự lễ ra mắt và bàn giao  Tượng Đài ngày 18-9-2021 tại Westminster city. 
 
Sau đó Tượng Đài bao gồm 4 tấm betons (concretes) đã được Đại Tá Giao Chỉ Vũ Văn Lộc cho đưa lên xe và chở ngay lên San Jose.
Quần chúng đến tham dự đứng dưới lễ đài, không ai được biết có bàn giao tài chánh trong biên bản hay không !!!!!! ????
Ủy Ban Tượng Đài không có tuyên bố điều này !!!
 
Kể từ khi ký văn bản bàn giao Tượng Đài cho Giao Chỉ ĐT. Vũ Văn Lộc ngày 18-9-2021, "Ủy Ban Xậy Dựng Tượng Đài TC/CT Quảng Trị"  do Luật Sư Trần Thái Văn làm Chủ Tịch và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân làm thủ qũy.... không còn nghe nói gì về Tượng Đài,  nghĩa là đã chấm dứt nhiệm vụ (KBCHNTV: phủi tay nhưng không có nghĩa là phủi luôn tiền)
Nhưng vấn đề Thu Chi Tài Chánh Về Tượng Đài rất u minh, Công Chúng không ai biết gì hết !!!!
 
Vấn đề Thu Chi Tài Chánh Tượng Đài vẫn còn nằm trong Bí Mật của UB Xây Dựng Tượng Đài  TC/CT Quảng Trị !!!!????......
 
$$$$$ Ông Giao Chỉ ĐT. Vũ Văn Lộc cũng phải có trách nhiệm công khai tài chánh về Tượng Đài TC/CT Quảng Tri vì 
-chính ông đã ký nhận bàn giao Tượng Đài ngày 18-9- 2021. Vậy vui lòng cho biết:
-ông đã nhận bao nhiêu tiền,??? 
-ông phải công khai cho quần chúng biết $$$$$.
-phải chăng 2 nhóm bàn giao và nhận đã chia đôi? 
 
Nguyễn Quốc Lân là Thủ qũy của Ủy Ban, là người có trách nhiệm pháp lý về số tiền này.
Nguyễn Quốc Lân phải công khai thu chi về  số tiền này cho công chúng biết trong thời hạn sớm nhất!!!!
 
Từ ngày ký Biên bản bàn giao đến nay đã hơn 1 tuần rồi mà không Công Khai Tài Chánh. Số tiền 227.000 USD của Tượng Đài ĐÂU RỒI ??? Đây là điều phải nghi ngờ!
 
Nguyễn Quốc Lân, Ông là một Luật Sư, là một Ủy Viên Giáo Dục thành phố, Ông phải biết và phải có trách nhiệm về việc  quản lý và công khai tài chánh minh bạch cho công chúng biết, vì ngân sách này là do quần chúng đóng góp......
 
Hỡi các Luật Sư Trần Thái Văn (KBCHNTV: con ruôt của giáo sư Trần Văn Điền, một nhà khoa bảng nổi tiếng và thân mẫu là bác sĩ nha khoa Dư thị Mỹ Lan, chị ruột của cố Trung tướng Dư Quốc Đống, nguyên tư lệnh binh chủng nổi tiếng Thiên thần Mũ Đỏ, Nhảy Dù
              Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (KBCHNTV: Đương kim chủ tịch Hội đồng Giáo Dục học khu Garden Grove)
              Thị trưởng Tạ Đức Trí, tiến sĩ Chính Trị Kinh Doanh (Con trai của HO Tạ Trí Đức và con rể của cô Trung tá TQLC Đoàn Trọng Cảo
 
Quý vị là những nhà Khoa bảng có bằng để hành nghề, nhưng không có Trí Thức !!! Danh dự và sĩ khí của các ông đâu rồi !!!!
 
 
 
đâu cái Tượng Đài Ô Nhc, để hu du Định ht đi !!!