CHUYỆN XỨ NGƯỜI

CHUYỆN XỨ NGƯỜI
10/04/2021
KBCHNTV thông báo khẩn: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw
 
Nhân dịp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến chợ hàng hóa Chiêu Thông, khi vào quầy hàng thịt, ông ta hỏi người bán thịt:
- Công việc kinh doanh thế nào?
Đáp: Thông thường rất tốt, nhưng hôm nay đến một cân cũng không bán được.
Lý: Tại sao?
Đáp: Vì ngài đến, khách hàng không được vào.
Lý: Vậy thì tôi mua hai cân.
Đáp: Không bán.
Lý: Tại sao?
Đáp: Vì để đảm bảo an ninh khi ngài đến, ở đây không được có dao.
Lý: Dao không có, vậy tôi mua cả tảng thịt này.
Đáp: Cũng không thể bán được.
Lý: Tại sao?
Đáp: Bởi khi ngài chưa đến thì giá mỗi cân là 23 tệ, ngài đến thì giá mỗi cân được qui định chỉ còn 18 tệ, nếu bán bị hao mất 5 tệ.
Lý: Vậy anh hãy bán cho tôi miếng thịt này theo giá 23 tệ mỗi cân như thường ngày.
Đáp: Vậy cũng không được.
Lý kinh ngạc: Tại sao thế?
Đáp: Bởi tôi không phải người bán thịt, thực ra tôi là một cảnh sát vũ trang.
Lý: Gọi đội trưởng của anh đến đây!
Đáp: Đội trưởng đang bán trái cây, thưa ông!
(sưu tầm)
Nguồn: Internet