Nghị viên Kimberly dậy sóng cộng đồng Hoa Kỳ về nhóm Tạ Đức Trí qua phỏng vấn của nhà báo Đoàn Trọng

Nghị viên Kimberly dậy sóng cộng đồng Hoa Kỳ về nhóm Tạ Đức Trí  qua phỏng vấn của nhà báo Đoàn Trọng
10/08/2021

KBCHNTV thông báo khẩn: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Lần đầu tiên thành phố Westminster chuyển dịch ra Anh ngữ và công khai thông báo nội dung cuộc phỏng vấn của nhà báo Đoàn Trọng với nghị viên Kimberly Hồ.đến các cử tri trong thành phố đang tạo một chấn động lớn sau vụ nghị viên Kimberly Hồ phá vỡ âm mưu lợi dụng "chính nghĩa" VNCH của nhóm ngũ nhân bang LS Trần Thái Văn, LS Nguyễn Quốc Lân, Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí và doanh nhân Andy Ford Võ. Kính mới KTG xem bom tấn này sẽ được bàn cãi vào thứ Tư 13/10/2021 tại nghị sự thành phố Westminster. Phải chăng ngày tàn của bọn Mafia chính trị đã điểm?