Livestream TNP đón tro cốt ca sĩ Phi Nhung tại LAX ngày 9/10/2021

Livestream TNP đón tro cốt ca sĩ Phi Nhung tại LAX ngày 9/10/2021
10/09/2021

KBCHNTV thông báo khẩn: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

https://www.facebook.com/bac.ha.9655/posts/1979302072218073

https://fbcdn.net/v/t66.36281-6/10000000_975808373276530_7705113072804211071_n.mp4