Kỷ niệm 67 năm Giải Phóng Hà Nội 10-10-1954

Kỷ niệm 67 năm Giải Phóng Hà Nội 10-10-1954
10/09/2021

KBCHNTV thông báo khẩn: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

https://youtu.be/E2YxtQLN05o


 

 

 

https://youtu.be/74nezuKUPfI

 

 

 

 

https://youtu.be/pK0rDjBp90A

 

 

 

 

https://youtu.be/XVPEsnnJKTM

 

https://youtu.be/LGo7JYEYJOw

 

https://youtu.be/h-crnMDNcnM