Blue Angels F-18 Hornet biểu diễn tại Airshow San Frabsicso 8/10/2021

Blue Angels F-18 Hornet biểu diễn tại Airshow San Frabsicso 8/10/2021
10/10/2021

KBCHNTV thông báo khẩn: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

https://youtu.be/YtFsbS6i-Tw

 

https://youtu.be/xg7tqfVY27k