Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện ở Huế: 'Họ không thông qua mặt trận tỉnh'

Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện ở Huế: 'Họ không thông qua mặt trận tỉnh'
10/11/2021