TRỊNH HỘI VÀ VOICE: HÃY MỘT LẦN LƯƠNG THIỆN:Từ Chức Giả, Hội Đồng Quản Trị Ma

TRỊNH HỘI VÀ VOICE: HÃY MỘT LẦN LƯƠNG THIỆN:Từ Chức Giả, Hội Đồng Quản Trị Ma
10/11/2021

KBCHNTV thông báo khẩn: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Phụ lục tài liệu: https://www.facebook.com/SuthatveTrinhHoiVoice/

 
Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Thiện
 
Ngày 11 tháng 10, 2021
 
Một trong những điều mà Ông Trịnh Hội cáo buộc khi đâm đơn kiện là tôi đã vu khống VOICE là một “đám lường gạt” (bunch of fraudsters). Bà Chánh Án Toà Tối Cao Donna M. Siwek phán quyết: “Đơn kiện của Ông Trịnh không có bất kỳ dữ kiện nào đủ để chứng minh rằng Cha Nguyễn đã bất chấp sự thật trong các lời phát biểu bị cáo buộc là mang tính cách mạ lị...”
 
Mọi người đều có thể tự kiểm chứng xem VOICE có phải là một “đám lường gạt” không?
 
Cuối năm 2019, VOICE đã công bố Ông Trịnh Hội chính thức từ chức Giám Đốc Điều Hành (Executive Director). Ông Trịnh Hội đã gửi lời giã từ đến đồng nghiệp, thân hữu, và các người ủng hộ. Thế nhưng, theo hồ sơ VOICE trình báo với chính phủ Tiểu Bang California, Ông Trịnh Hội vẫn là Giám Đốc Điều Hành của VOICE năm 2020 và tiếp tục năm 2021. Xem Phụ Đính số 1 – 3.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Phụ Đính 1 THÔNG BÃO VIỆC ÔNG TRỊNH Thưa VOICE, GIẢM ĐỐC ĐIỀU HÁNH VOICE tháng gây lành mệnh công hiên tận récủa trong cho nhiều kết họ vồn tham เ0V trò Giám Điều của ng. VOICE tiếp VOICE hành trình nhật nhưng phần vẫn ngày đồng lâm việc trusd VOICE một thành không mong rằng những thiểu trong đình người nhất dộ™ng cùng nhau hành. Chùng iên được nhiều thành Giám nạn Chúng VOICE theo ia vọng hứng Trân qua. chương của VOICE, hoặc iên chúng hoặc iép JessiaSoto Soto qua iac thư đồng Quản'
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Phụ Đính 3 California Secretary of State Electronic Filing FILED Secretary of State State of California Corporation Statement Information Entity Name: VOICE METNAMESE OVERSEAS CONSCIENCE EMPOWERMENT) C2975179 08/01/2021 Corporation CALIFORNIA GV34623 Entity (File) Number. File Date: Entity Type: Jurisdiction: Document Detailed Filing Business Address Principal Califoria: VOICE (VIETNAMESE OVERSEAS FOR CONSCIENCE EMPOWERMENT) 245 Pepper Beach, California 90807-4414 States Officers: Chief Executive Oficer: 245 Pepper Long Beach, California United States America Secretary: Trinh Pepper Long Beach, California 90807-4414 United States America Sang Nguyen 245E Pepper Dr Long Beach, California United States America bizfile. online filings, searches, business records, and esources.'
 
Thế là thế nào? Từ chức, giã từ chỉ là đóng kịch để tránh né giải trình về tài chánh, về đưa người lậu vào Canada, và về nhiều bê bối khác?
 
Sự lường gạt không ngưng ở đó. Ngày 5 tháng 10, một số mạnh thường quân trước đây đóng góp cho VOICE đã gửi email cho cả 5 thành viên Hội Đồng Quản Trị của VOICE để đòi tiền lại. Ngày 5 tháng 10, trang web của VOICE vẫn còn liệt kê những người này là Jessica Soto, Jaclyn Fabre, Shiwei Ye, Trịnh Hội, và Nguyễn Nam Lộc. Xem Phụ Đính số 4.
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Phụ Đính 4 volce voice OUR VOICE OUR FUTURE strong. independent and vibrant civil society in Vietnam Jessica Soto (Prsident) VOICE'S BOARD OF DIRECTORS Cooperativ 2. Jaclyn Fabre (Member) the Jackyn started working the sector volunteer Assistance Vietnamese with antorneys provde legak representation Vietnamese She Community Alliance associate Cuperting Community Services. xecutive director Precutive director Both agencies were Hong joined Canal'
 
 
Đến nay chỉ mới có Ông Nam Lộc trả lời, rằng ông ta đã rời khỏi Hội Đồng Quản Trị sau nhiệm kỳ 2017-2019, nhưng không đả động gì đến việc hoàn trả tiền đóng góp. Liền sau đó, VOICE lẳng lặng gỡ đi trang thông tin về Hội Đồng Quản Trị: https://vietnamvoice.org/en/voice/voice-la-ai-our-team/
 
Trước đây, đã có thông tin là Bà Soto, Bà Fabre và Ông Ye cũng đều đã rời khỏi VOICE sau nhiệm kỳ 2017-2019. Nếu vậy, VOICE bầy hàng Hội Đồng Quản Trị cũng chỉ để loè mọi người, thực ra chỉ có mỗi một mình Ông Trịnh Hội vừa là Hội Đồng Quản Trị vừa là Giám Đốc Điều Hành.
 
Nghĩa là, bị bại lộ nên mọi người đã tháo chạy, còn Ông Trịnh Hội ở lại để che mắt thiên hạ và rồi sẽ chuồn êm?
 
VOICE không là một “đám lường gạt” thì là gì? Họ tiếp tục lường gạt không chỉ mình tôi mà cả chính phủ California, đồng hương, đồng bào, những người ủng hộ và những người hợp tác.
Gian dối chồng chất dối gian. Không lẽ Trịnh Hội và VOICE chưa hề một lần lương thiện?
Có thể là hình ảnh về 3 người