Di chúc vua Trần Nhân Tông

Di chúc vua Trần Nhân Tông
10/15/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN:

VUA TRẦN NHÂN TÔNG

(1258-1309)

 

Các Người chớ quên!  Nghe lời Ta dạy

Chính nước lớn làm những điều bậy bạ

TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI

Bất nghĩa bất nhân

Ỷ nước lớn

Tự cho mình cái quyền ăn nói! Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!

Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải. Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!


Họa Trung Hoa!  Tự lâu đời truyền kiếp! 

Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!

Không tôn trọng biên cương theo quy ước.  Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta

Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo.  Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy! 

Gặm nhấm dần giang sơn ta nhỏ lại Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di


Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới

Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!

Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆTbiến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!

 

VẬY NÊN

CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN

KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI

HÃY ĐỀ PHÒNG  QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA!

 

LỜI NHẮN NHỦ CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC

CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.


VUA LÊ THÁNH TÔNG