VTV24 - Bộ Công An điều tra tài khoản của 3 nghệ sĩ Thủy Tiên - Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành