Video: KBCHNTV loạt video về "phá sản" phong trào chống Cộng Bolsa và hải ngoại

Video: KBCHNTV loạt video về "phá sản" phong trào chống Cộng Bolsa và hải ngoại
10/15/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Nhớ đón xem loạt phóng sự kế tiếp vạch trần tổ chức VOICE của Trịnh Hội - Những sự thật không thể chối cãi về sự lưu manh - gian xảo qua chiêu bài chính nghĩa quốc gia của Tri5ng Hội - Nam Lộc.

https://youtu.be/z--ewZBerfs

 

https://youtu.be/TBi4gJTF9vI

 

https://youtu.be/lg3e-DStzZk

 

https://youtu.be/1xCPUHzygZA

 

https://youtu.be/M-fYtlKq9fA