Video KBCHNTV THS2021-022/THS2020-023 (Chống Cộng bị thoái trào?)

Video KBCHNTV THS2021-022/THS2020-023 (Chống Cộng bị thoái trào?)
10/16/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

https://youtu.be/Z6IT30lsRpU

 

https://youtu.be/b8LLb9IdnIk