Video kênh Lê Thái Hà Nội hôm nay có gì về giặc HDH?

Video kênh Lê Thái Hà Nội hôm nay có gì về giặc HDH?
10/17/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

https://youtu.be/Zbxw3HD8uWM

 

https://youtu.be/1fuPpKVpN1U

 

https://youtu.be/69Oitw64k24

 

 

 

 

https://youtu.be/1gLDGOssTpE

 

https://youtu.be/S71hxn0yCvU

 

https://youtu.be/jxPTrQXsD0s