Video tổng hợp trên MXH về giăc HDH ngày 21/10/2021

Video tổng hợp trên MXH về giăc HDH ngày 21/10/2021
10/21/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Tôi (HDH) ở lỗ con bọ hung chui lên còn ông ở lỗ mô chui ra? 

 

https://youtu.be/rGZ6U5RUUSQ

 

https://youtu.be/F8dicJQbl2A

 

https://youtu.be/9FPLuF1CSG8

 

https://youtu.be/zkaGVrOnADE

 

https://youtu.be/O1DXtQCLhqM

 

 

 

 

https://youtu.be/sgQK3eNYHUQ