Nam Lộc - Trịnh Hội: Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của VOICE đang là những ai?

Nam Lộc - Trịnh Hội: Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của VOICE đang là những ai?
10/23/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

BoD2.JPG

Cách đây 3 hôm tôi đặt câu hỏi cho cặp Nam Lộc - Trịnh Hội: Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của VOICE đang là những ai?
 
Trong khi chờ câu trả lời, tôi có một câu hỏi rất dễ riêng cho Ông Nam Lộc. Sau khi nhận email đòi tiền, ngày 7 tháng 10, Ông trả lời: “… tôi không còn là thành viên của Board of Directors của tổ chức VOICE. Nhiệm kỳ của tôi chỉ có 2 năm từ 2017 và chấm dứt 2019.” Xem Phụ Đính 1.
 
Ông Trịnh Hội cũng xác nhận điều này. Xem Phụ Đính 2.
 
Tuy nhiên, hồ sơ thuế vụ của VOICE không hề có tên Ông Nam Lộc trong các năm 2017, 2018 và 2019. Xem Phụ Đính 3 – 5.
 
Đổi lại, Ông Sang Nguyễn, không có tên trong danh sách Hội Đồng Quản Trị trên trang mạng của VOICE, lại có tên trong danh sách Hội Đồng Quản Trị nộp cho Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ, với chức danh Thủ Quỹ.
 
Phải chăng Ông Nam Lộc đánh tráo danh tính với Ông Sang Nguyễn trong hồ sơ thuế vụ để không bị truy cứu về tài chánh?
 
Nếu quả thực có đánh tráo danh tính trong hồ sơ thuế vụ thì việc đánh tráo thuyền nhân vào Canada chỉ là chuyện nhỏ.
 
Có lần trên Vietface TV, Ông Nam Lộc đem danh dự bảo kê cho Ông Trịnh Hội: “[Tôi] không hề để một cái tì vết nào bao nhiêu năm sống ở hải ngoại để tôi đem cái danh dự của mình để tôi hỗ trợ một người không xứng đáng, mà làm những công việc sai trái.”
 
Lại có lần Ông Nam Lộc viết trên Blog của SBTN: “VOICE: Tiếng nói của lương tâm và trách nhiệm”.
 
Ông Nam Lộc hãy thể hiện danh dự, trách nhiệm và lương tâm bằng cách trả lời câu hỏi: Tại sao Ông không đứng tên trong Hội Đồng Quản Trị mà VOICE khai báo với Sở Thuế Hoa Kỳ năm 2017, 2018, 2019?
Nhân đây, tôi có một việc nhờ Ông. Tại cuộc phỏng vấn với Phố Bolsa TV, tôi được hỏi về email của một người có tên Nguyễn Đức Tiến, tự nhận là người tị nạn ở Thái Lan, bênh vực Trịnh Hội và VOICE. Khi trả lời, tôi nhấn mạnh là truy tông tích của người này không khó.
 
Một người xem chương trình phỏng vấn giỏi tin học vừa cho tôi biết, địa chỉ email của cái Ông Tiến đó, tiennguyenkorat@gmail.com, được lập ra ở Nam Cali, ngay nơi Ông Nam Lộc cư ngụ, chứ không phải ở Thái Lan như ông ta tự nhận. Xem Phụ Đính 6.
 
Nghĩa là ông Tiến đã đánh tráo thân thế, giả làm người tị nạn ở Thái Lan. Có lẽ Ông Nam Lộc biết và biết rất rõ nhân vật này. Tôi nhờ Ông Nam Lộc nhắn ông ta liên lạc với tôi để hẹn nói chuyện giáp mặt, qua Facetime. Email của tôi: thiennguyen30@yahoo.com.
 
Vậy nhé. Cảm ơn.
‐---------------------------------------