Nam Lộc đừng đánh trống lảng

Nam Lộc đừng đánh trống lảng
10/29/2021

 KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

LM. Joseph Nguyễn Văn Thiện

Ngày 28 tháng 10, 2021

 

Trong bài lên tiếng mới đây, thay vì trả lời những thắc mắc về VOICE, Ông Nam Lộc khoe thành tích cá nhân vu vơ rồi kết luận: “tôi xin chọn giải pháp IM LẶNG, KHÔNG ĐÔI CO, ĐỐI CHẤT.” Ông không có quyền chọn im lặng và đây không là chuyện đôi co, đối chất.

Ông có trách nhiệm giải trình khi những ân nhân từng đóng góp và ủng hộ VOICE đặt những câu hỏi cụ thể và chính đáng:

(1)  Tại sao Ông Nam Lộc không có tên trong Hội Đồng Quản Trị khi VOICE nộp hồ sơ thuế Liên Bang năm 2017, 2018 và 2019? Có phải chính Ông đã xác nhận là thuộc Hội Đồng Quản Trị của VOICE trong các năm ấy?

 

(2)  Ai đang là Giám Đốc Điều Hành của VOICE? Trong báo cáo với chính phủ Bang California, Ông Trịnh Hội vẫn là Giám Đốc Điều Hành năm 2020 và năm 2021. Có phải chính đương sự tuyên bố rời khỏi chức vụ này cuối năm 2019?

 

(3)  Những ai đang là thành viên của Hội Đồng Quản Trị của VOICE? Trang mạng của VOICE thập thò danh sách 5 người trong đó có Ông Nam Lộc, khi gỡ xuống, khi đưa lên. Đâu thực, đâu hư?

Các câu hỏi này đặt ra cho Ông Nam Lộc trong tư cách là thành viên Hội Đồng Quản Trị của VOICE và cũng là người thường xuyên xuất hiện trước công chúng để gây quỹ cho VOICE. Ông phải trả lời trong tư cách ấy chứ đừng khoe thành tích cá nhân từ năm nảo năm nao và ở tận đâu đâu.

Khi kêu gọi ân nhân đóng góp cho VOICE, Ông nói lời nhân nghĩa. Nhưng khi cũng các ân nhân ấy nêu thắc mắc thì Ông trở mặt gọi họ là “bọn chúng” một cách miệt thị, và vu vạ là “bọn chúng mượn tên tôi để khai thác và chế biến ra nhiều chuyện khác”. Đừng quên là qua nhân cách của Ông, người ta có thể đánh giá cả tổ chức VOICE.

Ông lại còn khoe: “Tôi rất hãnh diện khẳng định rằng, tôi chưa hề làm điều gì sai.” 

Ông đã sai về nội dung trả lời vì nói lạc đề, đánh lạc hướng. Ông sai cả về hình thức. Lẽ ra phải trả lời trực tiếp những người đặt câu hỏi, Ông lại mượn một số phương tiện truyền thông thân hữu để vu vạ và tránh né trách nhiệm.

Ông hãy trả lời đúng nội dung câu hỏi và trong tinh thần tôn trọng những người từng ủng hộ VOICE.

Tôi kêu gọi mọi người cùng tôi theo dõi xem SBTN, Việt Báo, kênh youtube Anh Chi, kênh Cali Today… có đăng tải lời phản hồi này của tôi không. Qua đó chúng ta sẽ biết họ có là truyền thông chân chính hay chỉ là các cái loa phục vụ băng đảng, bè nhóm.