Những hành động tiêu cực như thế này nên chấm dứt

Những hành động tiêu cực như thế này nên chấm dứt
11/08/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 
Những thái độ chống đối như thế này còn bao lâu nữa hay chống Cộng chờ chết ? Để cho các nghệ sĩ kiếm ăn đi các bạn ơi.
Nếu mà biểu tình chống tuyên vận mà lật đổ được CSVN thì cũng nên làm còn không chỉ làm trò cười cho người Mỹ mà thôi
 
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và văn bản
From: Thuoc Nguyen <rfv2u@yahoo.com>
To: ......................................
Sent: Monday, November 8, 2021, 06:03:52 PM PST
Subject: Chống Tuyên Vận VC.
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản
 
Kính thưa quý bà con Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản tại Philadelphia và phụ cận.
Vào ngày THỨ SÁU, 31-12-2021 sắp tới nữ cán cộng Tuyên Vận THU PHƯƠNG sẽ về biểu diễn ca hát tại OCEAN CITY RESTAURANT 234 N.9 Street,Philadelphia.PA19107
Đây là dịp bà con đồng hương TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI PHILADELPHIA VÀ PHỤ CẬN có cơ hội NHẬN DIỆN LẬP TRƯỜNG QUỐC GIA CHỐNG CỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA PHILADELPHIA VÀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT CŨNG TẠI PHILADELPHIA.
 
Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng
 
Chúng tôi Hội CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM NEW JERSEY ƯỚC MONG ĐƯỢC PHÓI HỢP CẤT TIẾNG NÓI CHỐNG CỘNG ĐỂ BẦY TỎ LẬP TRƯƠNG RÕ RÀNG CÙNG QUÝ CỘNG ĐỒNG và BÀ CON tại địa phương nhà.
 
Rất trân trọng.
Lính lão 86, Cựu Tù Nhân Chính Trị 10 niên.
Nguyễn tường Thược