Video KBCHNTV từ 065 - 072 (Báo Nhân Dân trúng bẫy HDH vì đọc bài viết "Người Lái Xe"

Video KBCHNTV từ 065 - 072 (Báo Nhân Dân trúng bẫy HDH vì đọc bài viết "Người Lái Xe"
11/15/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Video ghi những dấu tích bỏ điều 4 Hiến Pháp CHXHCN/VN và âm mưu thực hiện đa đảng tại VN

https://youtu.be/NWPf6Iu85wA

https://youtu.be/ij44R2pPqYU

https://youtu.be/ULeE6O7xbxY

https://youtu.be/EKO4zKY9lMk

https://youtu.be/wBlSIXxvxvE

 

 

 

https://youtu.be/Cs0bMUjT-Y8