Vinfast sẽ mang "Tương lai của Di Động" đến Los Angeles năm 2021

Vinfast sẽ mang "Tương lai của Di Động" đến Los Angeles năm 2021
11/16/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Bản dịch Việt ngữ sẽ tải lên sau.