Ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí

Ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí
11/21/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Tàu Cát Linh – Hà Đông kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí, bắt đầu bán vé. Ảnh: Phạm Đông
Tàu Cát Linh – Hà Đông kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí, bắt đầu bán vé. Ảnh: Phạm Đông