Đảng viên không được thâu tóm quyền lực, thu vén lợi ích cho gia đình

Đảng viên không được thâu tóm quyền lực, thu vén lợi ích cho gia đình
12/04/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 02 về thực hiện những điều đảng viên không được làm. Theo đó, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân.

 


Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII (ảnh TTXVN)

Không được đòi “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”

Theo điều 3 của hướng dẫn, đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng.

Cùng với đó, đảng viên không được phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”…

Đảng viên cũng không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước.

Cũng theo hướng dẫn, đảng viên không được đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu diếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Về điều 8, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được tổ chức, tham gia, xúi giục, vận động, mua chuộc, đe dọa, lôi kéo, tập hợp đảng viên, quần chúng mang tính chất cục bộ địa phương, bè phái, dòng họ, nhóm lợi ích nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ.

Không được nhập quốc tịch, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép

Liên quan đến điều 9, theo hướng dẫn 02, đảng viên không được báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng; che giấu, tẩy xóa, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.

Cùng với đó, đảng viên không được kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc thu nhập, tài sản tăng thêm không đúng, không đầy đủ.

Đảng viên cũng không được sử dụng hoặc có hành vi bao che, giúp đỡ cho người khác kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp để dự thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thi/xét nâng ngạch, thi/xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, bầu cử vào các vị trí, chức danh cao hơn, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.

Đảng viên không được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến điều 12, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được có hành vi chạy chức, chạy quyền, can thiệp, tác động, gây sức ép; dùng vật chất hoặc các hình thức khác để tác động đến cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết công việc để bản thân hoặc người khác được tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, được bầu, chỉ định, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, phong tặng danh hiệu, chức danh, học hàm, học vị, đề cử, ứng cử, khen thưởng, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chính sách cán bộ trái quy định.

Văn Kiên

 

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TRA HÀN NI VỀ TỘI CH.ỐNG PHÁ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN
 
 
Hàn Ni liên tục đòi Tam Quyền Phân Lập không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần ở các bài viết và comment khác nhau. Trong những bình luận của Hàn Ni với bạn bè cô ta còn gián tiếp khẳng định Tổng Bí Thư NPT nằm trong “đội tham nhũng” khi không đồng ý học thuyết tam quyền phân lập.
 
Nếu là người quan tâm đến vấn đề XH, chắc chắn các bạn sẽ biết đây là một học thuyết luôn được các thế lực thù địch để chống phá đất nước sử dụng.
 
Báo CAND cũng khẳng định những người đòi tam quyền phân lập đều là Phản Động.
 
Trích đoạn trong báo CAND: “Đòi Tam Quyền Phân Lập … đây là những luận điệu không mới và đã được các thế lực th.ù đ.ịch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.”
 
Theo đại biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa “rất nhiều thế lực ph.ản đ.ộng đang ch.ống ph.á Đảng, Nhà nước, đòi tam quyền phân lập, nên chúng ta cũng hết sức cảnh giác"
 
Hàn Ni trong suốt thời gian công tác tại Báo SGGP không chỉ liên tục vi phạm Luật Báo Chí và 10 quy định đạo đức của người làm báo mà còn còn có dấu hiệu vi phạm nghiệm trọng điều 331 theo bộ luật Hình Sự.
Với các dấu hiệu tội phạm trên, chắc chắn Hàn Ni đang bi điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do, dân chủ
khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
P/s: Viễn cảnh Hàn Ni đi t.ù về sẽ trở thành Trương Quốc Huy thứ 2 thật đáng sợ nha mọi người!