Luật Gia Bích Hà nói chuyện với Nguyễn Quốc Lân về pháp lý

Luật Gia Bích Hà nói chuyện với Nguyễn Quốc Lân về pháp lý
12/12/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

From: <bicph@aol.com>
Date: Sat, Dec 11, 2021 at 10:59 AM
Subject: Re: V/v Nguyen Quoc Lan - XIN PHỔ BIẾN
To: ...
Cc: ...

 

Thưa quý vị,
 
Đọc 2 điện thư, 1 của TH/TQLC, gởi ra  ngày 24 tháng 10 năm 2021, và 1 cúa ông Nguyễn Quốc Lân gởi ra ngày 7 tháng 12 năm 2021, tôi hơi ngạc nhiên về trình độ lý luận, cũng như sư hiểu biết về luật pháp mà 1 ông luật sư nên và phải có, do đó xin được phép thưa chuyện với ông Lân:
 
1-  Trong là thư cúa ông Lân đưa ra ngày 7 tháng 12 năm 2021, ÔNG LA LÀNG LÀ TH/TQLCH CHỐNG PHÁ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, VÀ CẤM CÁC CỰU MŨ XANH THAM DỰ nhưng lá thư của TH/TQLC, viết ra và ký bởi ông Lê Quang Liễn, Hội Trưởng của TH/TQLC vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 thì RÕ RÀNG 1 CHỮ, CHỨ ĐỪNG NÓI LÀ 1 CÂU, VÀ CŨNG RẤT RÕ RÀNG LÀ TÙY CÁC ANH EM MŨ XANH QUYỆT ĐỊNH CHUYỆN THAM DỰ HAY KHÔNG! LÀ LUẬT SƯ, MÀ ÔNG RA TÒA TRANH CÃI KIỂU NÀY, CHẲNG NHỮNG THUA MÀ CÒN CÓ THỂ BỊ QUAN TÒA XỈ VẢ TƠI BỜI NỬA
LÀ KHÁC! Lại là luật sự (hình như ông có bằng hành nghề năm 1991, theo như Luật Sư Đoàn California tức California Bar Association cho biết), vậy thì ĐÁNG LẼ ÔNG PHẢI HIỂU LÀ HIẾN PHÁP (CONSTITUTION) VÀ LUẬT PHÁP (LAW) ĐỀU CHO PHÉP/TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN CHỌN LỰA VỀ CHÍNH TRỊ CỦA CÔNG DÂN HOA KỲ, KHI CHỌN LỰA ĐÓ NẰM TRONG TINH THẦN BẤT BẠO LỤC VÀ TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP, vậy ông nghĩ ông đang ở đâu mà cứ inh ỏi nào là chống đối, là không tham dự,vv  như 1 cái tội cần phải đem ra Tòa Án Nhân Dân Đấu Tố và Xét Xử vậy?
 
2-   Sau đó, ông biện minh lả để giải độc dư luận, ông phải phóng vấn những nhân chứng sống đã vào đánh trong Cố Thành Quảng Trị.  4 CÁI VIDEOS MÀ ÔNG NÓI LÀ ĐỂ GIẢI ĐỘC ĐÓ CÓ NHIỀU VẤN ĐỀ:
 
A-   ĐÓ LÀ 1 VU CÁO ĐỂ MẠ LỴ TRÊN TRUYỀN THÔNG (SLANDER ON AIRWAY) 2 CÔNG DÂN HOA KỲ, KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VẬT CỦA QUẦN CHÚNG/NON-PUBLIC FIGURE(S)!  2 NẠN NHÂN CỦA ÔNG VÀ CÁC KHÁCH MỜI CỦA ÔNG LÀ CỰU ĐẠI TÁ NGÔ VĂN ĐỊNH, VÀ CỰU THIẾU TÁ LÊ QUANG LIỄN, CẢ 2 ĐỀU LÀ NHỮNG CÔNG DÂN HOA KỲ GỐC VIỆT BÌNH THƯỜNG (COMMON VIETNAMESE AMERICAN CITIZENS.
 
B-   VU CÁO VÀ MẠ LỴ KHÔNG BẰNG CHỪNG:  Trước hết, ông Văn Tấn Thạch tự xưng là Đại Úy, trong khi tất cả những TQLC biết ông Thạch, bao gồm Thiếu Tá Trần Quang Duật đểu chỉ biệt Trung Úy Văn Tấn Thạch.  Thứ nhì, ông Phùng Kim Đơ chưa vào giờ vào Cổ Thành Quảng Trị đánh cả, được xác nhận bởi 3 Mũ Xanh,đã tham dự trận đánh và đã vào Cổ Thành.  Điện thư xác nhận của họ được phổ biến rộng rãi trên mạng.  THỨ 3, NHỮNG GÌ MÀ CÁC ÔNG ĐƯA RA ĐỂ MẠ LỴ ĐẠI TÁ NGÔ VĂN ĐỊNH VÀ THIẾU TÁ LÊ QUANG LIỄN, KHÔNG PHẢI LÀ CHỨNG CỨ XÁC THẬT, SOLID EVIDENCE(S), MÀ CHỈ LÀ LỜI NÓI CỦA CÁC ÔNG, DANH TỪ LUẬT PHÁP MỸ GỌI LÀ "HEARSAY"!  Là luật sư, nhưng ông lại cố tình đem "Hearsay" ra mà nhục mạ ngừơi khác, mặc dù những gì Đại Tá Định phát biểu/trả lời được dựa trên quân sử của VNCH và của TQLC, quân sử của VNCH được viết ra trước tháng 4 năm 1975, và quân sử TQLC được viết và xuất bản ở đây bởi 1 nhóm sĩ quan, mà nhân vật chính là Đại Úy Mai Văn Tấn, Trưởng Ban 3, tức Ban Hành Quân. VÌ VẬY, NHỮNG GÌ ĐẠI TÁ ĐỊNH VÀ THIẾU TÁ LIỄN NÓI LÀ NHỮNG CHỨNG CỚ HIỂN NHIÊN (SOLID EVIDENCES).  Ông đem "Hearsay" ra để đè bẹp "Solid Evidence" là ông đã quên những gì học ở trường hay ÔNG CỐ Ý MUỐN TỪ TỪ SỬA ĐỔI LỊCH SỬ VÀ QUÂN SỬ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA, BẮT ĐẦU VỚI BINH CHỦNG THỦY QUÂN LỤC CHIÊN? Không biết sau bức điện thư này của tôi, Đại Úy Tấn, bạn cùng khóa 21 với ông Duật, và đã kêu gọi những cùng khóa góp với ông số tiền 1 ngàn dollars cho UBXDTĐ, chỉ vì nói ra sự thật sẽ bị kết tội chống đối và đem ra đấu tố không?
 
C-  VĂN LÀ NGƯỜI (WRITING STYLE):  Nếu nói Văn Là Người, hay người Mỹ nói mỗi người có "writing style" và cái "writing style" đó thể hiện con người.  Nhưng trong những điện thư ông gởi ra, những điều ông nêu ra lại CHỨNG TỎ LÀ ÔNG KHÔNG CÓ NHỮNG HIỂU BIẾT CĂN BẢN VỀ LUẬT MÀ 1 LUẬT SƯ NÊN CÓ, CŨNG NHƯ NHIỀU CHỮ ÔNG DÙNG, CHẲNG HẠN "GIẢI ĐỘC" LÀ NHỮNG CHỮ MÀ NHỮNG NGƯỜI LỚN LÊN SAU 1975, NGAY CẢ Ở VIỆT NAM KHÔNG NGHE/BIẾT.  Vậy thì AI VIẾT CHO ÔNG?  HAY AI DẠY ÔNG VIẾT?  Như trong bức điện thư, thưa chuyện với ông Huỳnh Lương Thiện, tôi có nhắc đến tên ông Hà Tôn Vinh, 1 người Cộng Sản nằm vùng trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Tị Nạn Cộng Sản trong nhiều năm trước khi về VN nhận trách nhiệm lớn ở Bộ Ngoại Giao của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, VÀ GIỜ NHẮC TỚI ÔNG VINH, TÔI LẠI CHỢT NHỚ RA RẰNG NẾU SAU THÁNG 4 NĂM 1975, ĐÃ LÒI RA TRUNG TÁ ĐINH VĂN ĐỆ/DÂN BIỂU TRƯỞNG BAN QUỐC PHÒNG HẠ VIỆN, CHUẨN TƯỚNG NGUYỄN HỮU HẠNH, NƯ DÂN BIỂU KIỀU MỘNG THU, THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ QUANG, LINH MỤC PHAN KHẮC TỪ, NHÀ BÁO PHẠM XUÂN ẨN LÀ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN NẰM VÙNG ĐỂ PHÁ NÁT VNCH BẰNG CÁCH NÀY HÀY CÁCH KHÁC thì ông có nghĩ là 1 HÀ TÔN VINH ĐÃ RA MẶT LÀ QUÁ ÍT ĐỂ CÓ THỂ PHÁ NÁT NHỮNG CỘNG ĐỒNG/NHỮNG TẬP THỂ CỦA NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN HAY KHÔNG?  Liệu ông có biết ai không, mà sao Tập Thể TQLC phải nhất định bị bẻ gãy?
 
Thưa tát cả quý vị, và nhất là các chú, các anh trong tập thể TQLC, mong là bức điện thư này tạm phân tích và giải thích đủ về những gì đang xảy ra cho tập thể TQLC nói chung, cho những người lính già có uy tín của TQLC nói riêng.  CHÚNG TA ĐANG SỐNG Ớ 1 QUỐC GIA DÂN CHỦ PHÁP TRỊ, MÀ KHÔNG AI ĐỨNG TRÊN LUẬT PHÁP (NO ONE IS ABOVE THE LAW), BAO GỒM CẢ THỊ TRƯỞNG VÀ LUẬT SƯ.  Riêng Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, nếu quý vị có thấy những gì không đúng với tinh thần luật pháp về những phát biểu và những hành xử, thì đừng nghĩ rằng ông ta là Luật Sư, đồng nghĩa với Trời Con.  LUẬT SƯ SƠ BỊ ĐIỀU TRA BỞI LUẬT SƯ ĐOÀN TỨC BAR ASSOCIATION lắm, vì lạng quạng công lao học hành, tan như bong bóng xà bông.  MỖI 1 TIỂU BANG ĐỀU CÓ 1 LUẬT SƯ ĐOÀN, TIỂU BANG CALIFORNIA CÓ "CALIFORNIA BAR ASSOCIATION" và chỉ cần gõ calbar.ca.gov.  Họ cũng có 2 văn phòng, 1 ở Los Angeles, 1 ở San Francisco, tiện cho cư dân cả 2 vùng Nam và Bắc California để liên lạc, nên ĐỪNG ĐỂ CHÚNG TA THÀNH NHỮNG NẠN NHÂN CỦA BẤT KỲ AI MUỐN HÀNH XỬ NHƯ MAFIA HAY NHƯ 1 CHÍNH PHỦ THỨ 2 TRÊN NƯỚC MỸ!
 
Kính chúc mọi người 1 MÙA LỄ BÌNH AN HẠNH PHÚC!