Trắng đen đã rõ - Các khu hội tiếp tục ủng hộ lập trường Tổng hội TQLC

Trắng đen đã rõ - Các khu hội tiếp tục ủng hộ lập trường Tổng hội TQLC
12/13/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

From: Lien Le <lienql@yahoo.com>
Cc: Lien Le' via BCH_TH_1820 <bch_th_1820@googlegroups.com>
Sent: Sunday, December 12, 2021, 05:51:05 PM MST
Subject: BCH/TH cám ơn
 
     Các Hội  TQLCVN  địa phương, nhóm anh em MX Toronto , Canada , cùng nhiều MX khắp nơi tiếp tục gửi diện thư, gọi điện thoại ủng hộ lập trường của  Tổng Hội trong việc vạch mặt nhóm chính trị hoạt đầu của TP Westminster và vài TQLC mất gốc đã và đang cố tình gán ghép, vu khống các NT, BCH/TH nhằm chia rẽ TQLC.
Mục đích của BCH/TH được bầu ra nhằm tạo đoàn kết, giúp đỡ TPB, các chị Quả Phụ cũng như bảo vệ danh dự của tập thể TQLC.
BCH/TH vô cùng cám ơn,  cảm thấy được khích lệ tinh thần rất nhiều qua các điện thư trong lúc phải đối đầu với nhiều công việc.
Thân mến 
TM/BCH/THTQLCVN
MX Lê Quang Liễn
 
Hoà Trần <hoaminhtran2015@gmail.com>Unsubscribe
 
Sun, Dec 12 at 5:42 PM
 
 
Kính gởi Tổng Hội TQLC VNCH.
Anh em Mũ Xanh vùng Toronto là Vũ Tiến Thịnh, Trần Minh Hoà và Nguyễn Thành Lập luôn ủng hộ lập trường của Tổng Hội và tuân theo sự hướng dẫn của Tổng Hội Trưởng Đại Bàng Long Hồ.
Vì màu cờ sắc áo và danh dự của binh chủng chúng em không chấp nhận sự gây chia rẽ làm mất đoàn kết những chiến sĩ Mũ Xanh của những kẻ tiểu nhân.
Chúng em cũng đã chuẩn bị xong xuôi quân trang quân dụng đồ bệt, beret, 5 ngày lương khô, tiền xe tiền pháo, sẳn sàng lên đường tham dự đại hội Oklahoma trình diện Quý Đại Bàng, Quý Thẩm Quyền và các chiến hữu. Chỉ còn có 6 tháng nữa, hy vọng sẽ không có sự thay đổi vào phút chót.
Kính chúc Quý Đại Bàng, Quý Thẩm Quyền và các chiến hữu được nhiều sức khỏe và bình an.
MX Trần Minh Hoà.
 
^^^^^^^^&&&&&&&
On Sun, Dec 12, 2021 at 9:25 AM 'Don Le' via diendanmuxanh <diendanmuxanh@googlegroups.com> wrote:
Kính gởi Quý ĐB, Quý TQ, Quý CH ,
BCH/TH/TQLCVN và các Hội TQLCVN tại các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu trước đây đã ra Thông Báo không chấp nhận bất cứ MX nào có những hành động, lời nói phương hại đến danh dự, truyền thống oai hùng của binh chủng. Những cá nhân này sẽ bị loại trừ ra khỏi sinh hoạt chung của SĐ/TQLCVNHN.
Trong thời gian qua, trên một số mạng truyển thông với sự tiếp tay của một số MX đã bị móc nối, tâng bốc để được nỗi tiếng cá nhân đã cam tâm làm công cụ để bọn hoạt đầu chính trị xử dụng, sai khiến đã làm phương hại đến danh dự của BC.
THT/TH/TQLCVNHN đã được bình chọn trong những kỳ ĐHTQLC trong những cuộc bầu cử với sự tham dự đông đủ của các MX và gia đình tham dự từ các nơi trở về.
Sự chính danh quá rõ ràng và theo đúng nội quy của TQLCVNHN và hơn hết đã được Quý ĐB trong Ban Cố Vấn úng hộ.
Vì những lý do nêu trên Hội TQLCVN Đông Bắc Hoa Kỳ và VPC xin long trọng thông báo:
1-  Luôn luôn ủng hộ lập trường của TH/TQLCVN
2- Chấp hành Nội Quy của TH?
/TQLCVNHN.
 
Trân trọng,
Hội TQLCVN Đông Bắc Hoa Kỳ và VPC.
*****************
Trung Ly' via diendancopbien <diendancopbien@googlegroups.com>Unsubscribe
To:DDCBGG,The Hung TQLC,Alex Dang
 
Sun, Dec 12 at 5:20 PM
 
 
 
Kính gởi đến quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu Mũ Xanh.
 
Hội TQLCVN Houston & VPC.
Đã Hoàn toàn ủng hộ lập trường chính xác, trung thực của Ban Chấp Hành /Tổng Hội /TQLC/QLVNCH nói chung và Tổng hội Trưởng đương nhiệm NT MX Long Hồ nói riêng.  
 
Ngay từ đầu, Hội Trưởng Bùi Thế Hùng đã cùng NT Long Hồ lên đài ABTV tại Houston làm buổi Hội thảo về vấn đề “Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị “. Tại Nam Cali.
Chúng ta không chống đối việc xây Tượng Đài. Chỉ không chấp nhận việc làm không rõ ràng ngay từ đầu và các thành viên nằm trong UBXDTĐ.
 
Nay một lần nữa xin gởi đến quý NT cùng các Chiến hữu Mũ Xanh.  
Xác nhận “ Lập trường của tất cả Chiến hữu Mũ Xanh tại Houston vẫn không thay đổi và luôn ủng hộ BCH TH và NT Long Hồ THT. “
 
Với câu châm ngôn “ Một ngày TQLC là cả đời TQLC “.
Chỉ có những Chiến hữu nào không còn tôn trọng màu cờ sắc áo của mình mới chia rẽ tình đoàn kết từ Đại Gia Đình Mũ Xanh mà thôi.
 
Nay Kính,
 
TM BCH Hội TQLCVN Houston & VPC.
MX. Lý Quốc Trung.