Từ Bí thư Cô Tô đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Trảng Bàng

Từ Bí thư Cô Tô đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Trảng Bàng
12/13/2021

 KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Viện trưởng Viện Kiểm sát Trảng Bàng - Tây Ninh bị tố cáo liên quan đến quấy rối tình dục Ảnh minh họa
 
Viện trưởng Viện Kiểm sát Trảng Bàng - Tây Ninh bị tố cáo liên quan đến quấy rối tình dục Ảnh minh họa