Bộ trưởng 4T cam kết

Bộ trưởng 4T cam kết
12/13/2021

 KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Ng.Đ.Nhật MinhVăn hóa từ chức của quan chức lớn nhỏ ở Việt Nam được xem như là một điều gì đó quá xa xỉ. Vì vậy, khi công khai nói ra điều đó sẽ dẫn đến sự cười cợt của dân chúng.

Thế nhưng, tôi vẫn đánh giá cao điều này. Bởi nó không chỉ gắn liền với cam kết trách nhiệm trước thủ tướng, mà còn trước nhân dân của bản thân ông bộ trưởng.

Một năm sau, nếu làm được những điều mình tuyên bố hoặc ông bộ trưởng từ chức, chúng ta sẽ có thêm một tiền lệ tốt để những quan chức khác dũng cảm noi gương.

Còn, nếu không làm được như những gì ông bộ trưởng nói. Điều đó cũng sẽ có tác dụng chứng minh cho sự cười cợt của dân chúng là đúng.

Hy vọng các quan chức trong bộ máy công quyền của chúng ta luôn có lòng tự trọng và dũng cảm. Ít nhất là dũng cảm nói ra một lời cam kết từ chức như ông bộ trưởng bộ 4T Nguyễn Mạnh Hùng.