Đủ cơ sở và niềm tin vào lời hứa của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Đủ cơ sở và niềm tin vào lời hứa của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
12/13/2021

 KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3. Ảnh: Hữu Chánh.
 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3. Ảnh: Hữu Chánh.