California quyết liệt hơn với COVID-19: ‘Đeo khẩu trang toàn tiểu bang’

California quyết liệt hơn với COVID-19: ‘Đeo khẩu trang toàn tiểu bang’
12/14/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

California quyết liệt hơn với COVID-19: ‘Đeo khẩu trang toàn tiểu bang’
 
Thống Đốc California Gavin Newsom bắt buộc đeo khẩu trang toàn tiểu bang tại các địa điểm sinh hoạt công cộng trong nhà kể từ Thứ Tư 15 Tháng Mười Hai, trong lúc số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vượt qua 50 triệu và hơn 800 ngàn người chết.