Lê Hằng Nhạc Mùa Giáng Sinh thứ Năm 16/12/2021

Lê Hằng Nhạc Mùa Giáng Sinh thứ Năm 16/12/2021
12/17/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 
https://youtu.be/pFQ8lDcz4Mk (Là Thư Trần Thế - Hoài Linh)

https://youtu.be/wApV8I_tf30 (Người Em Xóm Đạo - Bằng Giang)

https://youtu.be/SXI--8srjBs (Bài Thánh Ca Buồn - Nguyễn Vũ)

https://youtu.be/pYM19QTp3HA (Màu Xanh Noel - Hoài Phương)

https://youtu.be/fHtVU2PqrBk (Lời Con Xin Chúa - Lê Kim Khánh)

https://youtu.be/0_7aSc4KMgs (Tình Người Ngoại Đạo - Phượng Linh)

https://youtu.be/TfhpdlsrDLk (Đêm Kỷ Niệm - Nguyễn Vũ)