Câu chuyện HDH và Phạm Thị Đoan Trang tóm gọn trong 1 tấm hình

Câu chuyện HDH và Phạm Thị Đoan Trang tóm gọn trong 1 tấm hình
12/17/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Câu chuyện HDH và Phạm Thị Đoan Trang tóm gọn trong 1 tấm hình hay "Giấc mơ đi Mỹ lấy chồng "lật" sư không thành"

https://youtu.be/afhc9ttgzZc

 

 

 

https://youtu.be/DBfI47weHZc