Bị Toà Tối Cao của Tiểu Bang New York bác đơn kiện ngày 9 tháng 9, và bị phạt phải trả toàn bộ án phí và chi phí luật sư

Bị Toà Tối Cao của Tiểu Bang New York bác đơn kiện ngày 9 tháng 9, và bị phạt phải trả toàn bộ án phí và chi phí luật sư
12/19/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Bị Toà Tối Cao của Tiểu Bang New York bác đơn kiện ngày 9 tháng 9, và bị phạt phải trả toàn bộ án phí và chi phí luật sư của tôi, Trịnh Hội tiếp tục thuê luật sư thỉnh nguyện toà cho “tranh cãi lại” và nộp lại đơn kiện với chỉnh sửa.

Ngày 16 tháng 12, toà xem xét lý lẽ của 2 bên. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, Bà Chánh Án Donna M. Siwek phán quyết: không cho phép tranh cãi lại, không cho phép sửa đơn kiện. Xem nguyên văn án lệnh tại đây:

https://drive.google.com/file/d/12gTENABv266trAMw3PtLqCmmP99yB1dN/view?fbclid=IwAR3Pa4i8435rFIyX3OJ4GbNsVc13_dPdd_fhhhySU5LouMco9bzkzzVzJno

Trong đơn thỉnh nguyện, luật sư của Trịnh Hội lập luận rằng:

  1. Trịnh Hội đã không có cơ hội trưng dẫn chứng cứ là tôi vu khống.
  2. Quan toà đã diễn giải sai luật trong quyết định ngày 9 tháng 9.

Điều mà Trịnh Hội thỉnh nguyện chẳng khác nào xin toà xử lại từ đầu.

Đơn thỉnh nguyện dài 119 trang của ông ta có kèm 5 chứng cứ mới: 3 cuộc phỏng vấn của tôi với chương trình Nửa Vòng Trái Đất, Phố Bolsa, Nguỵ Vũ; bài viết của tôi tựa đề “Trời cao có mắt – Trịnh Hội thua kiện, bị phạt bồi thường mọi án phí và tiền luật sư, và video “VOICE: Chỉ vì tiền mà đang tâm hãm hại đồng bào”.

Luật sư của tôi nhắc quan toà rằng tôi đã khoan dung cho Trịnh Hội nhiều cơ hội để nộp chứng cứ, thậm chí cho phép Trịnh Hội nộp phần lý lẽ bổ sung lên đến 1.500 chữ. Nhưng ông ta đã không nộp gì thêm (có lẽ vì chẳng có gì thêm để nộp). Nay thua kiện thì bè nheo với toà là bị bất công.

Thực ra, cả 5 chứng cứ ông ta nộp thêm không có gì mới. Chúng chỉ lập lại những gì tôi đã nói và viết về VOICE từ trước vụ kiện. Bà Chánh Án Siwek chắc chắn đã thấy điều này.

Về cáo buộc rằng toà đã quyết định sai lầm, Bà Chánh Án Siwek nhận định là Trịnh Hội không chỉ ra được là toà đã diễn giải sai luật hoặc dữ kiện chỗ nào.

Kết luận do đó là y án. Nghĩa là đơn kiện tôi tiếp tục bị bác và Trịnh Hội phải trả cho tôi toàn bộ án phí và luật sư phí, bao gồm phần phụ trội liên quan đến đơn thỉnh nguyện kể trên.

Đó là chưa kể chi phí luật sư của chính ông ta và chi phí chuyển tả (transcription) và dịch có công chứng của toà các chứng cứ dài ngấp nghé 100 trang -- chắc chắn không là khoản tiền nhỏ. Câu hỏi là: Trịnh Hội chi trả các khoản tiền này từ túi của ông ta hay từ quỹ của VOICE do đồng hương đóng góp?

Tôi lần nữa cảm ơn thân nhân, bằng hữu, giáo dân, các nhân sĩ trong cộng đồng và đặc biệt là các đồng bào tị nạn ở Thái Lan vẫn đặt niềm tin nơi tôi trong suốt thời gian Trịnh Hội và các thành viên của VOICE liên tục đánh phá, bôi bẩn, nhục mạ tôi. Rõ ràng là “Trời cao có mắt – Trịnh Hội thua kiện, bị phạt bồi thường mọi án phí và tiền luật sư”