Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 'có vi phạm'

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 'có vi phạm'
12/26/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/ 
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm, theo thông cáo chiều 24/12.

Tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; biên soạn sách giáo khoa; đầu tư công...

"Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 cần được tiếp tục kiểm tra, làm rõ", thông cáo nêu.

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo là tổ chức đảng do Ban Bí thư quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, đoàn thể chính trị - xã hội và một số hội quần chúng trực thuộc Bộ; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những đề xuất và quyết định của mình.

Bí thư Ban cán sự đảng Bộ nhiệm kỳ 2016-2021 là nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hoàng Thùy

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hoàng Thùy

Cũng theo thông cáo, cơ quan kiểm tra nhận thấy Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Văn Hiệp, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Trần Đức Quận, ông Trần Văn Hiệp được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Hà Giang về thi hành kỷ luật. Theo đó, ông Sùng Minh Sính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, bị xác định vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương.

Ông Sính cũng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm, bị kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Sính.

Hoàng Thùy