Quá trình CDC Bình Phước mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á

Quá trình CDC Bình Phước mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á
01/02/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/c/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Chi nhánh của Công ty Việt Á tại Bình Dương. Ảnh: ĐT