Khai trừ khỏi Đảng đối với Giám đốc CDC Hải Dương

Khai trừ khỏi Đảng đối với Giám đốc CDC Hải Dương
01/02/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/c/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

KBCHNTV _ Tại Việt Nam khai trừ khỏi đảng cũng đồng nghĩa đối mặt với án tù

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Hải Dương khai trừ Đảng với ông Phạm Duy Tuyến. Ảnh: Bộ Công an
Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Hải Dương khai trừ Đảng với ông Phạm Duy Tuyến. Ảnh: Bộ Công an