Videos phóng sự Côn Đảo - chuồng cọp Côn Sơn

Videos phóng sự Côn Đảo - chuồng cọp Côn Sơn
01/02/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/c/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

KBCHNTV - Những thước phim tư liệu hiếm có trong tủ video của bạn đọc - Tự do xử dụng không bản quyền nhớ trích nguồn KBCHNTV2 - Cám ơn

https://youtu.be/rjHs1-_6bqY

 


https://
youtu.be/qFm0bfj0ajI
https://youtu.be/ioF-K5YsjRE