Những mắt xích trong vụ nâng giá kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

Những mắt xích trong vụ nâng giá kit xét nghiệm của Công ty Việt Á
01/02/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/c/KBCHNTV2

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 Giám đốc CDC Nghệ An - Nguyễn Văn Định và một số bị can vừa bị C03 khởi tố trong vụ án nâng giá kít xét nghiệm tại Công ty Việt Á. Ảnh: Bộ Công an
Giám đốc CDC Nghệ An - Nguyễn Văn Định và một số bị can vừa bị C03 khởi tố trong vụ án nâng giá kít xét nghiệm tại Công ty Việt Á. Ảnh: Bộ Công an