Tự thú đi, trước sau cũng bị phanh phui, không chỉ vụ kit test Việt Á

Tự thú đi, trước sau cũng bị phanh phui, không chỉ vụ kit test Việt Á
01/02/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/c/KBCHNTV2

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Ông Nguyễn Văn Định (đầu tiên trái sang) Ảnh: Bộ Công an
Ông Nguyễn Văn Định (đầu tiên trái sang) Ảnh: Bộ Công an