Video KBCHNTV phanh phui HDH láo toét vụ vào Việt Nam

Video KBCHNTV phanh phui HDH láo toét vụ vào Việt Nam
01/04/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

https://youtu.be/JWyemLpO6Qc (CH377 muốn - HDH nói láo không chuyến bay ....)


 

 

 

https://youtu.be/S92_1wQDE4s (HDH ơi đi gặp CMT ở CAM sao mà QUÍT như thế này?)


 

 

 

https://youtu.be/6O7ThE8MRG8 (Thâm cung bí sử Việt Weekly)


https://youtu.be/lmvYDgpd9RQ (Bằng chứng HDH nói láo không có máy bay để ngụy biện không được phép nhập cảnh VN.)