Videos KBCHNTV: Nghi vấn về thủ phạm bắn VNA và bắn lầm phe ta

Videos KBCHNTV: Nghi vấn về thủ phạm bắn VNA và bắn lầm phe ta
01/06/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

https://youtu.be/qUnKkq7xHWg (Tâm sữ người xa xứ)

 

https://youtu.be/_JGal1BGmg4 (Không ai Việt Nam bằng chính người Việt Nam)

 

https://youtu.be/VZ0QGBWi2uU (AI là thủ phạm đòi bắn VNA?)

 

https://youtu.be/JWyemLpO6Qc (Phe ta bắn phe nình P1)

 

https://youtu.be/otabIlokDng (Phe ta bắn phe mình P2)