Thông báo về diễn hành Tết Nguyên Đán tại Bolsa Nhâm Dần 2022

Thông báo về diễn hành Tết Nguyên Đán tại Bolsa Nhâm Dần 2022
01/06/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)