Thư mời họp báo của thành phố Westminster về việc xây dựng tượng đài Quảng Trị

Thư mời họp báo của thành phố Westminster về việc xây dựng tượng đài Quảng Trị
01/07/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)