Lee Sandwiches's viết thư khiếu nại với chính phủ CHXHCNVN

Lee Sandwiches's viết thư khiếu nại với chính phủ CHXHCNVN
01/07/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)