Video HDH nói lươn lẹo khi bị Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam từ chối