Thông báo mới nhất của đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thông báo mới nhất của đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam
01/08/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Lưu ý: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã ngừng cấp thư xuất cảnh. Công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam trước ngày 1/3/2020 bằng giấy miễn thị thực, thị thực điện tử, hoặc thị thực du lịch sẽ phải giải quyết các vấn đề về gia hạn thị thực trực tiếp với Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam và có thể phải chịu các mức phạt do ở quá hạn.

Để ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số các chính sách hạn chế về thị thực và xuất nhập cảnh. Xin lưu ý rằng các qui định này có thể tiếp tục thay đổi bất cứ lúc nào.  Công dân Hoa Kỳ nên biết về những chính sách của Chính phủ Việt Nam đưa ra sau đây:

  • Chính phủ Việt Nam đã ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam từ ngày 18/03 cho đến khi có thông báo mới.
  • Từ ngày 22/3, Chính phủ Việt Nam đã tạm dừng cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam, kể cả những người có giấy chứng nhận miễn thị thực. Chỉ có một số rất ít trường hợp ngoại lệ như ngoại giao, công vụ, chuyên gia, lao động bậc cao, nhà đầu tư, nhân viên các dự án trọng điểm theo quyết định của Chính phủ Việt Nam. Lý do đoàn tụ gia đình không được xét vào diện ngoại lệ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web của Chính phủ Việt Nam tại đây.
  • Hướng dẫn chi tiết về việc đề nghị xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức trong giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được đăng tải trên trang web của chính phủ Việt Nam tại đây. Nếu có câu hỏi, Quý vị vui lòng trực tiếp liên hệ cơ quan, tổ chức bảo lãnh của mình.
  • Vui lòng tham khảo trang Câu hỏi Thường gặp của Cơ quan Xuất Nhập cảnh Việt Nam tại đây để xem một số thông tin về yêu cầu xuất nhập cảnh. Nếu có thêm câu hỏi, quý vị vui lòng liên hệ văn phòng xuất nhập cảnh gần nhất.
  • Chính phủ Việt Nam hiện đang tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 15/1/2022 cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1/3/2020 đến nay, và có ý định xuất cảnh Việt Nam trước ngày 15/1/2022). Các cá nhân thuộc diện này có thể xuất cảnh Việt Nam mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam tại đây.
  • Công dân Hoa Kỳ được khuyến nghị tuân thủ các quy định về thị thực và y tế của các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Tôi nghe nói Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã ngừng cấp thư gia hạn thị thực và thư xuất cảnh? Thông tin này có chính xác không?

Đúng, thông tin chính xác. Các văn phòng của chúng tôi đã ngừng cấp thư gia hạn thị thực và thư xuất cảnh. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam để giải quyết các vấn đề về gia hạn thị thực nếu có.

Tôi là công dân Hoa Kỳ hiện đang ở Việt Nam. Thị thực của tôi đã/sắp hết hạn. Tôi phải làm gì?

Chính phủ Việt Nam đã thông báo với Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ rằng người nước ngoài ở Việt Nam theo diện thị thực lao động hoặc các loại thị thực khác mà không phải là thị thực du lịch cần phải làm việc với người bảo lãnh của mình để gia hạn giấy phép lao động và xin gia hạn thị thực.

Các công dân Hoa Kỳ có thị thực du lịch mà đã ở quá hạn hoặc cần xin gia hạn thị thực phải làm việc với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam để giải quyết các vấn đề xuất nhập cảnh của mình.  Công dân Hoa Kỳ cũng có thể liên hệ các công ty du lịch có quyền bảo lãnh người nước ngoài để xin gia hạn thị thực mà không cần phải xuất cảnh và sau đó nhập cảnh lại vào Việt Nam.

Công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam theo diện thị thực du lịch muốn xuất cảnh Việt Nam nên tận dụng chính sách của Chính phủ Việt Nam về việc tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc một số diện nhất định có kế hoạch xuất cảnh Việt Nam từ nay đến hết 15/1/2022. Chính sách này áp dụng cho công dân Hoa Kỳ và các nước khác nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1/3/2020 đến nay. Các cá nhân thuộc diện này có thể xuất cảnh Việt Nam mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam tại đây.

Công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam từ trước ngày 1/3/2020 bằng giấy miễn thị thực, thị thực điện tử, hoặc thị thực du lịch sẽ phải giải quyết các vấn đề về gia hạn thị thực trực tiếp với Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam và có thể phải chịu các mức phạt do ở quá hạn.

Tôi được biết là Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã đóng cửa vì vậy tôi không thể làm thủ tục gia hạn thị thực cho đến khi họ mở cửa trở lại. Vậy trong thời gian họ đóng cửa thì thị thực của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Hiện tại không có phòng xuất nhập cảnh nào của Việt Nam thông báo đóng cửa. Thời gian trước các phòng xuất nhập cảnh đóng cửa từ 1/4 đến 22/4 và mở lại vào ngày 23/4. Gần đây hơn, phòng xuất nhập cảnh Đà Nẵng đóng cửa từ 28/7 đến 4/9 và mở cửa lại ngày 5/9. Các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đã thông báo với chúng tôi rằng công dân Hoa Kỳ hết hạn thị thực trong thời gian cơ quan này đóng cửa sẽ không bị coi là bị quá hạn thị thực.

Công dân Hoa Kỳ hiện đang ở Việt Nam và cần gia hạn thị thực nên làm việc với các đơn vị bảo lãnh và/hoặc tới phòng quản lý xuất nhập cảnh gần nhất. Đại sứ quán và Lãnh sự quán không thể cấp thư hỗ trợ gia hạn thị thực. Thông tin liên hệ của các phòng xuất nhập cảnh Việt Nam có ở phần bên phải trang web này.

Tôi nghe nói Chính phủ Việt Nam ra thông báo về việc tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 15/1/2022. Chính sách này có nghĩa là gì?

Chính phủ Việt Nam thông báo kéo dài chính sách về việc tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc một số diện nhất định có kế hoạch xuất cảnh Việt Nam từ nay đến hết 15/1/2022. Chính sách này áp dụng cho công dân Hoa Kỳ và các nước khác nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1/3/2020 đến nay. Các cá nhân thuộc diện này có thể xuất cảnh Việt Nam mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam tại đây.

Công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam từ trước ngày 1/3/2020 bằng giấy miễn thị thực, thị thực điện tử, hoặc thị thực du lịch sẽ phải giải quyết các vấn đề về gia hạn thị thực trực tiếp với Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam và có thể phải chịu các mức phạt do ở quá hạn.

Tôi đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực du lịch và thị thực này đã hết hạn hoặc sắp hết hạn, và tôi muốn ở lại Việt Nam. Vậy Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho việc gia hạn thị thực của tôi không?

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh không thể bảo lãnh các vấn đề liên quan đến thị thực của công dân Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ có trách nhiệm trực tiếp giải quyết các vấn đề xuất nhập cảnh của mình với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam, bao gồm việc quá hạn thị thực, gia hạn thị thực hoặc xin thị thực mới. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể yêu cầu chính quyền địa phương ưu tiên hoặc miễn trừ áp dụng luật pháp của nước sở tại cho từng cá nhân được.

Tôi là quản lý doanh nghiệp, hoặc thuộc nhóm ngoại lệ hiện vẫn được Chính phủ Việt Nam cho phép nhập cảnh dù là người nước ngoài, hiện tôi đang ở ngoài Việt Nam. Tôi nên làm gì mới có thể xin được thị thực mới? Nếu tôi đã có thị thực còn hạn, tôi phải nhập cảnh Việt Nam như thế nào?

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam vẫn tạm ngưng cấp thị thực cho người nước ngoài, và vẫn ngừng nhập cảnh người nước ngoài, kể cả người có giấy miễn thị thực. Chính phủ Việt Nam chưa thông báo ngày nào có thể sẽ cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trở lại. Các trường hợp ngoại lệ được cho phép nhập cảnh là những người đã có thị thực Việt Nam, chẳng hạn trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt như khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao cho các dự án trọng điểm do chính phủ Việt Nam quyết định. Các doanh nghiệp tư nhân có nhân viên đã được cấp thị thực còn hiệu lực thuộc các nhóm ngoại lệ này phải làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam về việc bảo lãnh cho nhân viên mình và yêu cầu được nhập cảnh theo diện ngoại lệ đặc biệt. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không có thẩm quyền trong quy trình này và không thể thực hiện việc giám sát y tế các công dân Hoa Kỳ trong thời gian họ lưu trú tại Việt Nam. Các công ty và công dân Hoa Kỳ có câu hỏi về quy trình xin cấp mới thị thực nên tham khảo trang web của Bộ Công an Việt Nam về vấn đề xuất nhập cảnh. Trang web tiếng Anh được đăng ở đây. Trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng có thông tin về hồ sơ xin thị thực Việt Nam (cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Những người thuộc các nhóm ngoại lệ có thị thực Việt Nam còn hiệu lực nên làm việc trực tiếp với công ty mình để được chính quyền địa phương cấp phép nhập cảnh Việt Nam. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không có thẩm quyền trong quy trình này. Tuy nhiên, các công ty muốn bảo lãnh nhân viên mình cần gửi văn bản yêu cầu đến ủy ban nhân dân tỉnh thành (PPC) nơi nhân viên sẽ công tác sau khi nhập cảnh Việt Nam. Văn bản này cần yêu cầu cụ thể các cơ quan có thẩm quyền cho phép người lao động/chuyên gia được phép nhập cảnh Việt Nam và đưa ra các giải pháp cách ly kiểm dịch phù hợp cho công ty (ở khách sạn, hoặc tại công ty). Công ty cũng phải hỏi rõ các chi tiết về cách ly kiểm dịch, giám sát y tế, phương tiện đi lại, v.v. với cơ quan có thẩm quyền tùy từng trường hợp cụ thể. Sau khi xem xét văn vản yêu cầu, PPC sẽ quyết định, và nếu chấp thuận, sẽ hướng dẫn Bộ phận Xuất nhập cảnh phụ trách việc nhập cảnh này. Nếu được chấp thuận nhập cảnh, mọi cá nhân khi vào Việt Nam sẽ được cách ly kiểm dịch từ 5 đến 14 ngày hoặc 21 ngày, tùy thuộc vào độ dài chuyến công tác hoặc trường hợp cụ thể của mỗi cá nhân, tại một cơ sở do chính phủ chỉ định hoặc tại công ty, hoặc khách sạn (nếu được chấp thuận). Xin lưu ý thời gian cách ly có thể kéo dài không xác định nếu chính phủ Việt Nam thấy cần thiết.

Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng thông báo với chúng tôi rằng nguời nước ngoài thuộc các diện miễn trừ nêu trên nếu muốn nhập cảnh Việt Nam phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

– Phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng từ 3 đén 7 ngày trước khi lên máy bay.
– Phải có bảo hiểm y tế quốc tế, hoặc cơ quan tổ chức bảo lãnh phải cam kết chi trả mọi phí tổn phát sinh liên quan đến điều trị COVID-19.
– Cơ quan tổ chức bảo lãnh phải phải đảm bảo các biện pháp phòng chống COVID-19 cần thiết trong suốt quá trình này.

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể can thiệp vào các quy định hạn chế nhập cảnh cũng như yêu cầu cách ly kiểm dịch từ phía Chính phủ Việt Nam.

Thị thực của tôi hết hạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể hỗ trợ gì cho việc xin gia hạn thị thực của tôi không?

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không còn cấp bất kỳ giấy tờ nào hỗ trợ gia hạn thị thực Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam thông báo kéo dài chính sách về việc tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc một số diện nhất định có kế hoạch xuất cảnh Việt Nam từ nay đến hết 15/1/2022. Chính sách này áp dụng cho công dân Hoa Kỳ và các nước khác nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1/3/2020 đến nay. Công dân Hoa Kỳ thuộc diện này có thể xuất cảnh Việt Nam mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú và không cần yêu cầu bất kỳ giấy tờ gì từ Đại sứ quán Hoa Kỳ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam tại đây.

Công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam từ trước ngày 1/3/2020 bằng giấy miễn thị thực, thị thực điện tử, hoặc thị thực du lịch sẽ phải giải quyết các vấn đề về gia hạn thị thực trực tiếp với Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam và có thể phải chịu các mức phạt do ở quá hạn.

Tôi có thể được gợi ý một số thông tin về các công ty du lịch và thị thực để hỗ trợ yêu cầu gia hạn thị thực của tôi không?

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể khuyến nghị bất kỳ công ty du lịch hay dịch vụ thị thực cụ thể nào; chúng tôi cũng không đảm bảo sự liêm chính hoặc chất lượng dịch vụ của bất kỳ công ty du lịch và dịch vụ thị thực nào tại Việt Nam.  Chúng tôi khuyến khích công dân Hoa Kỳ liên hệ trực tiếp với Tổng cục Du lịch Việt Nam (VTA) để biết thêm thông tin.  Quý vị có thể truy cập trang web này của VTA để tìm tên một công ty du lịch và kiểm tra công ty đó có được công nhận để hoạt động tại Việt Nam không.  Xin lưu ý thông tin trên trang web này chỉ có tiếng Việt.

Tôi có thể tìm thông tin về các quy định xuất nhập cảnh và thị thực của Việt Nam tại đâu?

Công dân Hoa Kỳ có thể tham khảo cổng thông tin về xuất nhập cảnh của Bộ Công An Việt Nam để biết thêm thông tin. Phiên bản Tiếng Anh của trang web có thể truy cập tại đây. Trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng cung cấp một số thông tin về hồ sơ thị thực Việt Nam (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh). 

Làm thế nào tôi có thể biết được về các cập nhập quan trọng khác liên quan đến các quy định do Chính phủ Việt Nam thực hiện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 mà có thể ảnh hưởng tới công dân Hoa Kỳ?

Chúng tôi khuyến khích công dân Hoa Kỳ theo dõi trang web về dịch COVID-19 của Đại sứ quán hàng ngày để nắm được thông tin cũng như đăng ký hoặc cập nhật thông tin cá nhân tại Chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Để được hỗ trợ:

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Từ ngoài Việt Nam: +84-24-3850-5000
Từ Hoa Kỳ: 011-84-24-3850-5000
Từ đường dây tại Hà Nội: 3850-5000
Từ đường dây di động tại Việt Nam: 024-3850-5000
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngoài Việt Nam: +84-28-3520-4200
Từ Hoa Kỳ.: 011-84-28-3520-4200
Gọi từ điện thoại cố định trong Thành Phố Hồ Chí Minh: 3520-4200
Từ đường dây di động tại Việt Nam: 028-3520-4200
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: +1-888-407-4747 hoặc +1-202-501-4444